2000

"Η Παράσταση ως επικοινωνία" Διήμερη Διεθνής Συνάντηση Παιδαγωγών στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο των Δελφών

H συνάντηση έγινε στις 22 και 23 Ιουνίου 2000. Τη δεύτερη ημέρα έλαβε χώρα η θεατρική παράσταση «Ευρω-πολίτες» στο Αρχαίο Θέατρο των Δελφών.
Το πρόγραμμα της διεθνούς συνάντησης είναι διαθέσιμο εδώ.
Το έντυπο της παράστασης είναι διαθέσιμο εδώ.