2023β

Η ‘Μαγεία’ του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού: Δημιουργικές εφαρμογές στην Εκπαίδευση και στη Συμβουλευτική


Επιστημονικό Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, Ακαδημίας 50, αίθουσα ‘Αντώνης Τρίτσης’  στις 9 Δεκεμβρίου 2023
Οργάνωση: Διακρατική, Διεπιστημονική Κοινότητα ΣΥ.Ν.Θ.Ε.ΣΗ.: Ο Κύκλος των 'Χαμένων' Εκπαιδευτικών

Υπό την Αιγίδα
Δήμος Αθηναίων

Η ανάγκη για εύρεση σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας είναι γεγονός. Ολοένα και περισσότεροι/ες εκπαιδευτικοί που συνήθως είναι ‘χαμένοι’ στην πλειονότητα των παραιτημένων ΄ή και φοβισμένων συναδέλφων τους, αναζητούν έμπνευση για να σκηνοθετήσουν τη διδακτική πάνω σε σύγχρονες και καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους. Πώς άλλωστε θα επικοινωνήσεις τη σκέψη σου, το όραμά σου, το συναίσθημά σου αν δεν προηγηθεί η σύνδεση με τον «άλλον»; Η ΣΥ.Ν.Θ.Ε.ΣΗ. επιχειρεί να προχωρήσει τη διδασκαλία και τη μάθηση με σύγχρονους και καινοτόμους τρόπους και μεθόδους επιδιώκοντας να εμπνεύσει τους ανθρώπους της εκπαίδευσης και τους/τις μαθητές/τριες όπως και φοιτητές/τριες τους μέσα από τις σύγχρονες επιστήμες και να τονίσει τη χρησιμότητα αυτών των επιστημών που στα μάτια των πολλών ίσως φαίνονται περίεργες. Ανακοινώνουμε λοιπόν, το συνέδριο αυτό απευθυνόμενοι στους «χαμένους» εκπαιδευτικούς και επιστήμονες που συμμερίζονται το όραμά μας για τη συμβολή της εκπαίδευσης στην προσωπική ανάπτυξη των πολιτών που είναι απαραίτητη για την πολυπόθητη κοινωνική ανάπτυξη.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε εξελίξεις στις Νευροεπιστήμες αλλά και στη σχέση τους με την εκπαίδευση και με άλλα επιστημονικά πεδία. Νευροεπιστήμες και Εκπαίδευση, Νευροεπιστήμες και Κοινωνία, Νευροεπιστήμες και Ψυχολογία. Πολλές συνδέσεις και επιρροές έχουν διατυπωθεί με τον όρο Νευροεπιστήμες. Η ανάγκη του ανθρώπου να μπορέσει να κατανοήσει τον εαυτό του τον οδήγησε σε πολλά μονοπάτια έρευνας, θεωρίας και δοκιμών. Τα τελευταία χρόνια εκδηλώθηκε μεγάλο ενδιαφέρον στη μελέτη της διαδρομής που ακολουθεί ο ανθρώπινος νους προκειμένου να κατακτήσει, να δημιουργήσει και να δομήσει τη νέα γνώση. Παραδείγματος χάρη, η Τεχνητή Νοημοσύνη, ως θεωρία και ανάπτυξη συστημάτων ικανών να εκτελούν εργασίες που συνήθως απαιτούν ανθρώπινη νοημοσύνη, είναι ικανή για να «χτίσουμε τον κόσμο που θέλουμε»;

Κι όταν καταφέρνει να κάνει κτήμα του ο άνθρωπος τη νέα γνώση και τα νέα δεδομένα, να τα επεξεργαστεί, να τα αναλύσει και να τα αποθηκεύσει τότε αρκετές φορές τον πρωταγωνιστικό ρόλο παίρνει η μεταγνώση. Πώς μαθαίνω αυτό που μαθαίνω; Ποιες εγκεφαλικές λειτουργίες πραγματοποιούνται και τελικά μπορώ να τις ανακαλώ, να τις επιδιορθώνω, να τις βελτιώνω, να τις συνειδητοποιώ κι αν χρειαστεί να τις τροποποιώ ή και να τις ρυθμίζω κατά περίπτωση;

Όλος ο μηχανισμός της λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου αποτελεί αντικείμενο μελέτης στην παγκόσμια έρευνα, μελέτη και ανάλυση. Ατυχώς, οι περισσότερες προσεγγίσεις στην επικοινωνία χρησιμοποιούν το κυρίαρχο γραμμικό μοντέλο επικοινωνίας, που είναι και το μοντέλο των Μίντια. Σύμφωνα με το γραμμικό μοντέλο, -το οποίο είναι και το κυρίαρχο στη διδασκαλία- σε κάθε μορφή επικοινωνίας αλλά και σε κάθε διαδικασία μάθησης ο πομπός του μηνύματος επιδιώκει να «γοητεύσει» τον παθητικό δέκτη για να επηρεάσει τη σκέψη και τη συμπεριφορά του. Προσελκύοντας το ενδιαφέρον του αποδέκτη της πληροφορίας θεωρείται ότι επιτυγχάνεται η στοχοθεσία του πομπού, του εκπαιδευτή, του πληροφοριοδότη. Πιο συγκεκριμένα, ένας εκπαιδευτής έχει ανάγκη να ενεργοποιήσει εκείνες τις συνάψεις στους νευροδιαβιβαστές ώστε ο/η εκπαιδευόμενος/η να επηρεάζεται και να από-λαμβάνει το καινούργιο.

Σύμφωνα με το Κριτικό Αναπτυξιακό Μοντέλο Αγωγής [Kosmidou-Hardy 20061, Κοσμίδου-Χάρντυ 20202, 20233), δεν μιλούμε για απλή πρόσληψη του νέου μηνύματος αλλά για ‘κριτική ανάγνωσή’ του από τον αποδέκτη που θεωρείται όχι ως παθητικός δέκτης, αλλά ως κριτικός αναγνώστης, όταν βέβαια εκείνος/η, έχει την τύχη, με την κατάλληλη αγωγή στην επικοινωνία [και με ‘γραμματική’ τη σημειολογία (ό.π.),] να αντιλαμβάνεται τις προθέσεις του πομπού αλλά να προχωρά στη δική του κριτική όσο και ριζοσπαστική ανάγνωση. Στην ανάγνωση αυτή παίζει ρόλο η αυτοαντίληψή του/της αλλά και το τι του/της έχει μάθει να προσέχει και να αντιλαμβάνεται η κυρίαρχη ιδεολογία του περιβάλλοντος κόσμου.

Με την αλληλεπίδραση των ερεθισμάτων στα οποία εκτίθεται κάποιος και τη μοναδική δική του/της κριτική ανάγνωση καταφέρνει ο άνθρωπος να διαχειριστεί πλήθος πληροφοριών, συνθηκών, καταστάσεων που προκύπτουν στα περιβάλλοντα στα οποία ζει. Η διαδικασία της απόκτησης γνώσης, η επεξεργασία των νέων δεδομένων, τα συναισθήματα του εκπαιδευόμενου αλλά και η αυτό-αξιολόγηση της πορείας μάθησης είναι στοιχεία απαραίτητα για τη σημασία του όρου NLP (Neuro Linguistic Programming).

Ο Νευρο-Γλωσσικός Προγραμματισμός είναι μια προσέγγιση η οποία αναπτύχθηκε μετά από έρευνα χρόνων. Αναπτύχθηκε αρχικά από τον John Grinder και τον Richard Bandler, ενώ προστέθηκαν κι άλλοι επιστήμονες αργότερα, οι οποίοι θεωρούσαν ότι είναι δυνατόν να προσδιοριστούν τα πρότυπα [patterns] στη σκέψη και στη συμπεριφορά επιτυχημένων ατόμων και να τα διδαχθούν σε άλλους. Η έρευνά τους στηρίχτηκε κυρίως στην παρατήρηση και ανάλυση επιτυχημένων επαγγελματιών, ηγετών, καθοδηγητών, συμβούλων. Ανέπτυξαν μια σειρά τεχνικών και μεθόδων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην καθοδήγηση και εκπαίδευση στελεχών και του ανθρώπου γενικότερα. Βασική ιδέα στην προσέγγιση αυτή είναι το ότι μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεπτόμαστε και συμπεριφερόμαστε για να επικοινωνήσουμε πιο αποτελεσματικά και να πετύχουμε τους στόχους που επιθυμούμε.

Η εκπαίδευση στον Νευρογλωσσικό Προγραμματισμό μπορεί να θέσει μια ποικιλία στόχων όπως:

Ενδεικτική θεματολογία:


Η συμβολή του Νίκου Λυγερού στην εκδήλωση αυτή θεωρούμε ότι θα είναι καθοριστική, μορφωτική όσο και συγκινητική για όλους τους σύνεδρους που θα είναι: εκπαιδευτικοί, φοιτητές, μαθητές, σχολικοί σύμβουλοι κ.ά..

Ο στόχος μας στη ΣΥ.Ν.Θ.Ε.ΣΗ. είναι να οργανώσουμε εκδηλώσεις σε καινοτόμα θέματα και προσεγγίσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με δημιουργικότητα και να εμπνέουν τους/τις διδασκόμενους/ες.Πρόγραμμα Συνεδρίου

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το πρόγραμμα του Συνεδρίου.


Βιβλιογραφικές αναφορές

1Κοsmidou-Hardy, C. (2006), “Media Education as Critical Education across the Curriculum: Towards a Cross-border Pedagogy?”, in Waclaw Strykowski (ed.), From New Teaching Techniques to Virtual Education: Media Eduation. Poznan, Poland: Wydanie. (135-148).

2Κοσμίδου-Χάρντυ, (2020), «Για τον Επαγγελματία εκπαιδευτικό: Από τη μάχη των Δεξιοτήτων στην εποχή των Ταχυτήτων, προς την Προσωπική Ανάπτυξη με θεμέλιο το Κριτικό Αναπτυξιακό Μοντέλο», στο Κοσμίδου-Χάρντυ και Σοφός Α. (2020, επιμ) Ο Εκπαιδευτικός ως Επαγγελματίας: Η ταυτότητα και το εργασιακό του προφίλ. Αθήνα: Γρηγόρης.

3Χρ. Κοσμίδου-Χάρντυ (2023) ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ: Κρίσιμες Δια-δρομές του Είναι. Πώς ‘οδηγούν’ στη διαμόρφωση της θεωρίας και της πράξης; Με Ασκήσεις στηριγμένες στο Κριτικό, Αναπτυξιακό Μοντέλο Αγωγής . Αθήνα: Siderisbooks (Τυπωθήτω)