2022

ΑΣΚΗΣΗ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ & ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ του/της ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ:
Η Θεωρία, οι Αξίες μου και ο τρόπος που τις εφαρμόζω στην Πράξη με Φρόνηση

Επιστημονική Ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, Ακαδημίας 50, αίθουσα ‘Αντώνης Τρίτσης’ στις 24 Σεπτεμβρίου 2022
Οργάνωση: Διακρατική, Διεπιστημονική Κοινότητα ΣΥ.Ν.Θ.Ε.ΣΗ.: Ο Κύκλος των Εφ-ευρετικών Εκπαιδευτικών
https://synthesi.mysch.gr

σε συνεργασία με το Εργαστήριο «Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην εκπαίδευση» του ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Υπό την Αιγίδα
Δήμος Αθηναίων
Διαβάστε την απόφαση του Δήμου Αθηναίων εδώ

Εισαγωγή

Κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Έχει επίσης τη δική του οπτική ή ‘φιλοσοφία’ για τη ζωή, την κοινωνία, τον άνθρωπο και τη διαδικασία ανάπτυξης και εκπαίδευσής του. Συνήθως δεν του δίνεται η ευκαιρία να συνειδητοποιήσει αυτή την οπτική και να τη συζητήσει με άλλους ανθρώπους. Η συνειδητοποίηση αυτή, ωστόσο, είναι σημαντική γιατί η οπτική, η θεωρία μας ή η ‘φιλοσοφία’ μας για τα θέματα που αναφέρθηκαν πιο πάνω επηρεάζει τη συμπεριφορά μας, τις πράξεις μας, τη λήψη αποφάσεων και επιλογών μας, καθώς και τη μεθοδολογία μας στην εργασία μας και στην επικοινωνία με τους άλλους. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα κυρίως για τους/τις εκπαιδευτικούς σε όποια βαθμίδα εκπαίδευσης και αν εργάζονται. Άλλωστε, στο διεθνές συνέδριο του 2019 αλλά και στο διεθνές συνέδριο της 11ης Σεπτεμβρίου 2021 είχαμε αναφερθεί αναλυτικά στο ζήτημα της συστηματοποίησης και ανάπτυξης της θεωρίας ή ‘φιλοσοφίας’ των εκπαιδευτικών και διαπιστώσαμε το μεγάλο ενδιαφέρον των συμμετεχόντων για το θέμα αυτό που προωθεί η ΣΥ.Ν.Θ.Ε.ΣΗ.

Η δημιουργία της ΣΥ.Ν.Θ.Ε.ΣΗ. προέκυψε από ένα πυρήνα ανθρώπων της εκπαίδευσης με καινοτόμες ιδέες που ήθελαν και θέλουν μια παιδεία απελευθερωτική, (Κοσμίδου, 1989), μια παιδεία που «δεν παιδεύει, δεν παγιδεύει, αλλά πράγματι εκπαιδεύει» (Κοσμίδου-Hardy 2005α, 2005β).

Ένας βασικός σκοπός της ΣΥ.Ν.Θ.Ε.ΣΗ. ήταν και είναι η ανάδειξη της σπουδαιότητας του Ενεργού Ευρωπαίου Πολίτη. Τη σημασία της ύπαρξης αυτού του πολίτη αναδείξαμε από το 1999 μέσα από το τριετές Ευρωπαϊκό Διακρατικό Πρόγραμμα με ακρωνύμιο ΣΥ.Ν.Θ.Ε.ΣΗ. (ΣΥνεργατική Νέα Θέση για την Ευρωπαϊκή εκπαίδευση ΣΗμερα).

Στη φιλοσοφική μας θεώρηση και στις κοινωνιολογικές μας αναλύσεις εντοπίζουμε τις αδυναμίες κοινωνικών θεσμών και υποστηρίζουμε την αναγκαιότητα για κοινωνική αλλαγή και ανάπτυξη για τη διαμόρφωση κοινωνιών που χαρακτηρίζονται από διαχρονικές αξίες. Για την ανάπτυξη τέτοιων κοινωνιών βασική προϋπόθεση είναι η ύπαρξη συνειδητοποιημένων, κριτικά σκεπτόμενων πολιτών που χαρακτηρίζονται από αυτογνωσία και κοινωνιογνωσία. Η κοινωνική ανάπτυξη προϋποθέτει προσωπική ανάπτυξη και μια τέτοια ανάπτυξη μπορεί συστηματικά να επιτευχθεί μέσω της παιδείας και των εφ-ευρετικών εκπαιδευτικών με βάση το Κριτικό Αναπτυξιακό μοντέλο Αγωγής που προτείνουμε (Κοσμίδου-Hardy 2008, Κοσμίδου-Hardy και Σοφός 2020) το οποίο παρουσιάζεται και στη σχετική σελίδα του  ιστότοπου της ΣΥ.Ν.Θ.Ε.ΣΗ.

Ένας δεύτερος σκοπός της ΣΥ.Ν.Θ.Ε.ΣΗ. είναι η προώθηση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Το ζήτημα αυτό αναδείξαμε μέσα από ποικιλία εκδηλώσεών μας με αποκορύφωμα τη θεατρική παράσταση που πραγματοποιήσαμε στο Αρχαίο Στάδιο των Δελφών το 2000 με τίτλο ‘Ευρω-πολίτες’. Πολίτες της Ευρώπης των αξιών και του πολιτισμού, ή πολίτες του Ευρώ που προσεγγίζεται με μια στενή οπτική και χαρακτηρίζεται από μια τεχνοκρατική λογική;

Η ΣΥ.Ν.Θ.Ε.ΣΗ., σε συνεργασία με το Εργαστήριο «Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην εκπαίδευση» του ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, κινούμενη στο ευρύτερο αυτό φιλοσοφικό πλαίσιο που διαφαίνεται στο παρόν σύντομο κείμενό μας, με το διεθνές συνέδριο που πραγματοποιήσαμε το Νοέμβριο του 2019 και την έκδοση εργασιών του συνεδρίου στο βιβλίο των Κοσμίδου-Hardy, Χρ. και Σοφός Αλ. (2020, επιμ), Ο Εκπαιδευτικός ως Επαγγελματίας: Η Ταυτότητα και το Εργασιακό του Προφίλ. (Αθήνα: Γρηγόρης) ξεκινάει ένα πρόγραμμα περαιτέρω στήριξης των εκπαιδευτικών.

Στο πλαίσιο αυτής της προβληματικής, προγραμματίζει να πραγματοποιήσει σειρά δραστηριοτήτων σε συνεργασία με το Εργαστήριο «Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην εκπαίδευση» του ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Αιγαίου Υπεύθυνος του οποίου είναι ο Αντιπρόεδρος της ΣΥ.Ν.Θ.Ε.ΣΗ, Καθηγητής Σοφός Λοίζος

Βασικός σκοπός αυτής της σειράς δραστηριοτήτων είναι η ενθάρρυνση και ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών να συνειδητοποιήσουν, να συστηματοποιήσουν και να δημοσιοποιήσουν τη δική τους θεωρία/φιλοσοφία συμμετέχοντας έτσι στην παραγωγή της γνώσης. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί, σε ένα διάστημα ενός έτους περίπου και ανάλογα με τη δημιουργικότητα και ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευτικών, να αναπτυχθεί μια δεξαμενή βασικών θεωρητικών/εφαρμοσμένων θεμάτων και στη συνέχεια να εκδοθεί και ένα βιβλίο.

Για το λόγο αυτό και για άλλους στρατηγικούς λόγους, είναι σημαντικό μετά από την ημερίδα της 24ης Σεπτεμβρίου που θα έχει και το στοιχείο της βιωματικής προσέγγισης, οι εισηγητές/τριες να είναι κυρίως εκπαιδευτικοί της πράξης. Κάθε παρουσίαση των εισηγητών/τριών χρειάζεται να έχει τα ακόλουθα στοιχεία:

Θα οργανωθεί επίσης αργότερα σχετικό διεθνές συνέδριο για την οργάνωση του οποίου θα συνεργαστούν και συμμετέχοντες/ουσες της ημερίδας αυτής.


Πρόγραμμα Επιστημονικής Ημερίδας

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το πρόγραμμα της Επιστημονικής Ημερίδας.


Αφίσα
Η αφίσα του συνεδρίου