2002

Τρίτη Διεθνής Συνάντηση Εκπαιδευτικών: «ΣΥΝΘΕΣΗ: Προωθώντας την Εφ-ευρετική Διδασκαλία».

Η συνάντηση έλαβε χώρα στις 21 και 22 Ιουνίου 2002 στην Αίθουσα Προπυλαίων Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος "ΣΩΚΡΑΤΗΣ Comenius - Action 2". Συντονίστρια χώρα ήταν η Ελλάδα και συμμετείχαν οι διακρατικοί Εταίροι: Αγγλία (Southport College), Ισπανία (Ministerio de Educación y Cultura) και Ιταλία (Istituto Regionale per la Ricerca Edutiva del Veneto [IRRE] και Liceo Artistico Statale di Venezia).
Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδω.

αφίσα
H αφίσα της Διεθνούς Συνάντησης