2014

Επιστημονικό συνέδριο με τίτλο: "Αξιολόγηση: Από ποιους, για ποιους και με ποια σκοπιμότητα;"

Το συνέδριο έλαβε χώρα το Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014 στο κεντρικό κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 30, στην αίθουσα Άλκης Αργυριάδης. Το συνέδριο συνδιοργανώθηκε από τη ΣΥ.Ν.Θ.Ε.ΣΗ. και τον Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.
αφίσα
H αφίσα του συνεδρίου