2013

Διεθνές συνέδριο με τίτλο: "Ενεργός Έρευνα: Η πολιτική διάσταση της έρευνας και της αξιολόγησης"

To συνέδριο πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2013 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Κεντρικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης Δήμου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργανώθηκε από τη ΣΥ.Ν.Θ.Ε.ΣΗ. σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης.
Το πρόγραμμα της Ημερίδας είναι διαθέσιμο εδώ.

Αφίσα
Η αφίσα του συνεδρίου