2016

Σεμινάριο με θέμα: Μια σύγχρονη διδακτική πρόταση πέρα από τα στενά σύνορα των μαθημάτων:

Το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε σεμινάριο στο οποίο παρουσιάστηκε πλάνο δράσης για σειρά καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Παρουσιάστηκαν σημαντικά θεωρητικά ζητήματα που σχετίζονται με τη λήψη απόφασης, υπήρξε βιωματική άσκηση με εργαστηριακή μορφή, καθώς και παρουσίαση μιας σύγχρονης διδακτικής πρότασης για όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Κύρια δρώντα υποκείμενα στα οποία απευθύνονται τα προγράμματα αυτά είναι:


αφίσα
H αφίσα του σεμιναρίου