Αίτηση εγγραφής μέλους στην Εκπαιδευτική Κοινότητα ΣΥ.Ν.Θ.Ε.ΣΗ.

Για να γραφτείτε μέλη μας θα πρέπει να συμπληρώσετε την αίτηση εγγραφής μέλους, να την υπογράψετε και να την στείλετε στο email που θα βρείτε στην αίτηση. Μαζί θα πρέπει στείλετε και το αποδεικτικό πληρωμής της συνδρομής σας.

Αίτηση για εγγραφή στη ΣΥ.Ν.Θ.Ε.ΣΗ.