Διοικητικό Συμβούλιο

Τακτικά μέλη:


Αναπληρωματικά μέλη:Σκοπός της κοινότητας και πώς δημιουργήθηκε - Ταυτότητα της ΣΥ.Ν.Θ.Ε.ΣΗ.

Αίτηση για εγγραφή στη ΣΥ.Ν.Θ.Ε.ΣΗ.