Φόρμα υποβολής

Φόρμα εγγραφής για παρακολούθηση

Η ‘Μαγεία’ του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού:
Δημιουργικές εφαρμογές στην Εκπαίδευση και στη Συμβουλευτική

Επιστημονικό Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, Ακαδημίας 50, στην αίθουσα ‘Αντώνης Τρίτσης’

Οργάνωση: ΣΥ.Ν.ΘΕ.ΣΗ.: Ο Κύκλος των 'Χαμένων' Εκπ/κών Διακρατική, Διεπιστημονική Κοινότητα
Υποβολή μέχρι: 4 Δεκεμβρίου 2023

Η συμπλήρωση της φόρμας γίνεται αποκλειστικά με ελληνικούς χαρακτήρες. Λατινικοί χαρακτήρες δε θα γίνονται δεκτοί.

Μετά τη συμπλήρωση της φόρμας, θα σας έρθει στο email αντίγραφο των στοχείων που καταχωρήσατε.

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.