Η ‘Μαγεία’ του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού: Δημιουργικές εφαρμογές στην εκπαίδευση και στη συμβουλευτική


Επιστημονικό Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, Ακαδημίας 50, αίθουσα ‘Αντώνης Τρίτσης’  στις 4 Νοεμβρίου 2023
Οργάνωση: Διακρατική, Διεπιστημονική Κοινότητα ΣΥ.Ν.Θ.Ε.ΣΗ.: Ο Κύκλος των 'Χαμένων' Εκπαιδευτικών


Νευροεπιστήμες και Εκπαίδευση, Νευροεπιστήμες και Κοινωνία, Νευροεπιστήμες και Ψυχολογία. Πολλές συνδέσεις και επιρροές έχουν διατυπωθεί με τον όρο Νευροεπιστήμες. Η ανάγκη του ανθρώπου να μπορέσει να κατανοήσει τον εαυτό του τον οδήγησε σε πολλά μονοπάτια έρευνας θεωρίας και δοκιμών. Τα τελευταία χρόνια εκδηλώθηκε μεγάλο ενδιαφέρον στη μελέτη της διαδρομής που ακολουθεί ο ανθρώπινος νους προκειμένου να κατακτήσει, να δημιουργήσει και να δομήσει τη νέα γνώση.

Κι όταν καταφέρνει να κάνει κτήμα του τη νέα γνώση και τα νέα δεδομένα, να τα επεξεργαστεί, να τα αναλύσει και να τα αποθηκεύσει τότε αρκετές φορές τον πρωταγωνιστικό ρόλο παίρνει η μεταγνώση. Πώς μαθαίνω αυτό που μαθαίνω; Ποιες εγκεφαλικές λειτουργίες πραγματοποιούνται και τελικά μπορώ να τις ανακαλώ, να τις επιδιορθώνω, να τις βελτιώνω, να τις συνειδητοποιώ κι αν χρειαστεί να τις τροποποιώ ή και να τις ρυθμίζω κατά περίπτωση;

Όλος ο μηχανισμός της λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου αποτελεί αντικείμενο μελέτης, συζήτησης, έρευνας. Σύμφωνα με το κυρίαρχο γραμμικό μοντέλο επικοινωνίας, σε κάθε μορφή επικοινωνίας αλλά και σε κάθε διαδικασία μάθησης ο πομπός του μηνύματος επιδιώκει να «γοητεύσει» τον δέκτη. Προσελκύοντας το ενδιαφέρον του αποδέκτη της πληροφορίας επιτυγχάνεται η στοχοθεσία του δημιουργού, του εκπαιδευτή, του πληροφοριοδότη. Πιο συγκεκριμένα, ένας εκπαιδευτής έχει ανάγκη να ενεργοποιήσει εκείνες τις συνάψεις στους νευροδιαβιβαστές ώστε ο εκπαιδευόμενος να από-λαμβάνει το καινούργιο.

Σύμφωνα με το κριτικό, αναπτυξιακό μοντέλο μάθησης, η πρόσληψη του νέου μηνύματος επιδέχεται τροποποιήσεις από τον αποδέκτη όταν εκείνος/η, με την κατάλληλη αγωγή στην επικοινωνία, από παθητικός δέκτης γίνεται κριτικός αναγνώστης κειμένων και μηνυμάτων. Οι τροποποιήσεις επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες. Κάποιοι ρυθμιστές – παράγοντες είναι η ηλικία, τα προσωπικά βιώματα, οι αρχές και οι αξίες που διέπουν το άτομο, οι πεποιθήσεις και τα περιοριστικά του πιστεύω, το μορφωτικό επίπεδο, η ψυχολογική διάθεση, η καταγωγή και πολλά ακόμη. Ως εκ τούτου, το νέο αφομοιώνεται και εκφράζεται λεκτικά ή/και μη λεκτικά από τον δέκτη σύμφωνα με τις δικές του εμπειρίες, τα συναισθήματα και τα ιδιαίτερα δικά του χαρακτηριστικά.

Με την αλληλεπίδραση των ερεθισμάτων που προσλαμβάνει κάποιος και τη μοναδική εξωτερίκευση αυτών καταφέρνει ο άνθρωπος να διαχειριστεί πλήθος πληροφοριών, συνθηκών, καταστάσεων που προκύπτουν στα περιβάλλοντα στα οποία ζει. Η διαδικασία της απόκτησης γνώσης, η επεξεργασία των νέων δεδομένων, τα συναισθήματα του εκπαιδευόμενου αλλά και η αυτό-αξιολόγηση της πορείας μάθησης είναι στοιχεία απαραίτητα για τη σημασία του όρου NLP (Neuro Linguistic Programming).

Ο Νευρο-Γλωσσικός Προγραμματισμός είναι μια προσέγγιση η οποία αναπτύχθηκε μετά από έρευνα χρόνων. Ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός αναπτύχθηκε από τους: Richard Bandler και John Grinder, οι οποίοι θεωρούσαν ότι είναι δυνατόν να προσδιοριστούν τα πρότυπα [patterns] στη σκέψη και στη συμπεριφορά επιτυχημένων ατόμων και να τα διδάξουμε σε άλλους. Η έρευνά τους στηρίχτηκε κυρίως στην παρατήρηση και ανάλυση επιτυχημένων επαγγελματιών, ηγετών, καθοδηγητών, συμβούλων. Ανέπτυξαν μια σειρά τεχνικών και μεθόδων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην καθοδήγηση και εκπαίδευση στελεχών και του ανθρώπου γενικότερα. Βασική ιδέα στην προσέγγιση αυτή είναι το ότι μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεπτόμαστε και συμπεριφερόμαστε για να επικοινωνήσουμε πιο αποτελεσματικά και να πετύχουμε τους στόχους που επιθυμούμε.

Η εκπαίδευση στον Νευρογλωσσικό Προγραμματισμό μπορεί να θέσει μια ποικιλία στόχων όπως:

Ενδεικτική θεματολογία:Σημαντικές ημερομηνίες
Λήξη προθεσμίας υποβολής περιλήψεων (μισή σελίδα χωρίς βιβλιογραφία)15 Ιουνίου 2023
Λήξη προθεσμίας υποβολής τελικών εργασιών (μέχρι 5 σελίδες μαζί με τη βιβλιογραφία)30 Σεπτεμβρίου 2023
Λήξη προθεσμίας εγγραφής συνέδρων30 Ιουνίου 2023
Διεξαγωγή Συνεδρίου4 Νοεμβρίου 2023

Εγγραφή στο Συνέδριο