Αξιολόγηση του/της Εκπαιδευτικού: Η Αρχή και οι Αρχές της


Επιστημονικό Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, Ακαδημίας 50, αίθουσα ‘Αντώνης Τρίτσης’ στις 30 Σεπτεμβρίου 2023
Οργάνωση: Διακρατική, Διεπιστημονική Κοινότητα ΣΥ.Ν.Θ.Ε.ΣΗ.: Ο Κύκλος των 'Χαμένων' Εκπαιδευτικών


Ενδεικτικά θέματα που έχουν επιλεγεί και από τα οποία μπορείτε να επιλέξετε κάποιο για εισήγησή σας είναι τα εξής:Σημαντικές ημερομηνίες
Λήξη προθεσμίας υποβολής περιλήψεων (μισή σελίδα χωρίς βιβλιογραφία) 15 Ιουνίου 2023
Λήξη προθεσμίας υποβολής τελικών εργασιών (μέχρι 5 σελίδες μαζί με τη βιβλιογραφία) 31 Αυγούστου 2023
Λήξη προθεσμίας εγγραφής συνέδρων30 Ιουνίου 2023
Διεξαγωγή Συνεδρίου 30 Σεπτεμβρίου 2023

Εγγραφή στο Συνέδριο