2019

Διεθνές συνέδριο με τίτλο: "Η Ταυτότητα και το Εργασιακό Προφίλ του Εκπαιδευτικού ως Επαγγελματία"

Το συνέδριο έλαβε χώρα στις 08 και 09 Νοεμβρίου 2019 στο Πολιτιστικό Κέντρο "Μελίνα" - Αίθουσα: "Οδοιπορικό της Αθήνας" (1ος όροφος) στην Αθήνα. Διοργανώθηκε από τη ΣΥ.Ν.Θ.Ε.ΣΗ. σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και του Δήμου Αθηναίων.

Βασικά θέματα:

  1. Πώς επέλεξα το επάγγελμα του εκπαιδευτικού; Οι προσδοκίες μου και η πραγματικότητα.
  2. Ποια η επαγγελματική μου ταυτότητα ως εκπαιδευτικού;
  3. Ποιοι φορείς και θεσμοί επηρεάζουν τη διαμόρφωσή της;
  4. Ποιο είναι το αναλυτικό πρόγραμμα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τη ‘μόρφωση’ ή ‘επιμόρφωση’ των εκπαιδευτικών;
  5. Ποια η δική μου ευθύνη για τον καθορισμό της δικής μου ταυτότητας;
  6. Ποια σχέση υπάρχει ανάμεσα στην προσωπική και στην επαγγελματική μου ανάπτυξη;
  7. Πώς μπορώ να δώσω μια αξιόπιστη εξήγηση για τις εκπαιδευτικές διαδικασίες που επέδρασαν στη δική μου μάθηση και στη μάθηση των δικών μου μαθητών/σπουδαστών;
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ, επισκεφτείτε το blog μας,https://synthesi2019.blogspot.com/, που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες του συνεδρίου.

αφίσα
H αφίσα του συνεδρίου