2013

Διεθνές συνέδριο με τίτλο: "Ενεργός Έρευνα: Η πολιτική διάσταση της έρευνας και της αξιολόγησης"

To συνέδριο πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2013. Συνδιοργανώθηκε από τη ΣΥ.Ν.Θ.Ε.ΣΗ. σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ, επισκεφτείτε το blog μας, https://www.sites.google.com/site/researchpolitics13/, που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες του συνεδρίου.