Μια ‘άλλη’ παράσταση για τη Δικαιοσύνη:
Καινοτόμες και Κριτικές Παραστάσεις Εισηγητών/τριών από ποικίλα επιστημονικά πεδία που σκηνοθετούν δημιουργικά το Θέμα τους για την ανάδειξη του Δίκαιου στη χώρα της Δημοκρατίας

Kαινοτόμο Διεθνές Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Δεκεμβρίου 2024 στο Πολιτιστικό Κέντρο "Μελίνα" - Αίθουσα: "Οδοιπορικό της Αθήνας"
Οργάνωση: Διακρατική, Διεπιστημονική Κοινότητα Το ‘Παιδαγωγικό Ινστιτούτο’ της ΣΥ.Ν.Θ.Ε.ΣΗ.: Πράξεις Παιδείας και ΠολιτισμούΕπιστημονική Επιτροπή της ‘Παράστασης’
Σενάριο και σκηνοθεσία: Δρ Αντωνόπουλος Παναγιώτης
 Δρ Χρυσούλα Κοσμίδου-Χάρντυ
Υπεύθυνη για τη μουσική: Κατσώνη-Καλούση Ντίνα, M.A.
Τεχνικά – τεχνολογικά ζητήματα – εφέ: Αριστόβουλος Ραχιώτης, MSc
 Μιχαήλ Χωριανόπουλος, MSc
Υπεύθυνοι για τους/τις Εισηγητές/Σκηνοθέτες των παραστάσεων: Χρυσή Παπαντωνίου, ΜΑ.
 Δρ Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος
Εκδόσεις, οργάνωση: Γιάννης Μαγγίνας, MSc


Σύντομη Εισαγωγή

Η εκδήλωσή μας αυτή απευθύνεται σε επαγγελματίες της εκπαίδευσης [εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, Σχολικούς Συμβούλους, Δ/ντές Εκπαίδευσης] στα μέλη και σε φίλους της Κοινότητάς μας, αλλά και σε επιστήμονες ποικίλων θεσμών και επιστημονικών χώρων που προσφέρουν το έργο τους με υψηλή αίσθηση ευθύνης για την καλύτερη λειτουργία της κοινωνίας και τη στήριξη των πολιτών για υγιέστερη διαβίωση και επιβίωση στους δύσκολους καιρούς μας.

Απευθύνεται, ωστόσο, και στους πολιτικούς και στους ίδιους τους πολίτες για τη δική τους συνεισφορά στο θέμα της δραστηριότητάς μας αυτής με πράξεις και συμπεριφορές που συμβάλλουν στην υγιή και ουσιαστική λειτουργία των θεσμών κάθε δημοκρατίας που αξίζει τον τίτλο του πολιτικού αυτού όρου και συστήματος.

Όπως φαίνεται σαφώς στην ιστοσελίδα της ΣΥ.Ν.Θ.Ε.ΣΗ., η Διεπιστημονική Διακρατική αυτή Κοινότητα, δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του τριετούς διακρατικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΣΥ.Ν.Θ.Ε.ΣH. [SY.N.TH.E.SI.] που είναι ακρωνύμιο για το: ΣΥνεργατική Νέα Θέση για την Ευρωπαϊκή εκπαίδευση ΣΗμερα. Στο άρθρο 2 του Καταστατικού αναφέρουμε με σαφήνεια πως η ευρεία ομάδα-στόχος της Κοινότητας ήταν και είναι οι πολίτες –άνδρες και γυναίκες–, οι οποίοι δραστηριοποιούνται μέσα από ποικιλία ρόλων: ως εργαζόμενοι, πολιτικοί, καλλιτέχνες, νομικοί, δικαστικοί, επιστήμονες γενικότερα, γονείς, μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές κ.ά..

Για την ανάπτυξη υπεύθυνων πολιτών που συμμετέχουν στην προσπάθεια για την ουσιαστική βελτίωση των θεσμών και για την κοινωνική ανάπτυξη, μπορεί να συμβάλει η εκπαίδευση και για το λόγο αυτό η άμεση ομάδα στόχος της Κοινότητας ήταν και είναι οι εκπαιδευτικοί, οι εκπαιδευτές και τα στελέχη της εκπαίδευσης.

Στην τελευταία τροποποίηση του Καταστατικού μας δίνεται έμφαση σε «πράξης της εκπαίδευσης, της τέχνης και του πολιτισμού» και, επομένως, δίνεται έμφαση στη συνεργασία και με άλλες ομάδες επιστημόνων και πολιτών.

Η προσέγγιση της Κοινότητας για την πραγματοποίηση του σκοπού αυτού είναι καινοτόμος ως προς τη μεθοδολογία της και ως προς την οργάνωση δραστηριοτήτων παρόμοιων και/ή αντίστοιχων με αυτές πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων. Η μεθοδολογία της στηρίζεται σε ένα ολοκληρωμένο Κριτικό και Αναπτυξιακό Μοντέλο που είναι διεπιστημονικό.

Το παρόν συνέδριο αποφασίστηκε να αφιερωθεί στο ζήτημα της Δικαιοσύνης, ως κατ’ εξοχήν σημαντικό χαρακτηριστικό της Δημοκρατίας στο πλαίσιο της οποίας οφείλουν να λειτουργούν δίκαια, αξιοκρατικά και ενεργά πολιτικοί, πολίτες και επιστήμονες που δραστηριοποιούνται σε κοινωνικούς θεσμούς.

Για το λόγο αυτό στη δραστηριότητά μας αυτή στοχεύουμε να κληθούν ως εισηγητές/τριες, αλλά και ως συμμετέχοντες σύνεδροι, πολίτες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται μέσα από ποικιλία ρόλων: ως εργαζόμενοι, πολιτικοί, καλλιτέχνες, νομικοί, δικαστικοί, επιστήμονες γενικότερα και βεβαίως, εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές εκπαιδευτικών, μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές, γονείς κ.ά.. Θα κληθούν επίσης και πολιτικοί εκπρόσωποι κομμάτων, εφόσον έχουν μια σύντομη θέση/τοποθέτηση για το Διεθνές Συνέδριο και όχι για να κάνουν μια στείρα διαφήμιση της παράταξής τους.

Η Επιστημονική Επιτροπή έχει καταγράψει έναν κατάλογο προτεινόμενων θεμάτων από τα οποία κάθε ενδιαφερόμενος/η παρουσιαστής–εισηγητής/τρια μπορεί να επιλέξει ένα θέμα το οποίο επιθυμεί να αναπτύξει και να παρουσιάσει με τρόπο καινοτόμο στην ιδιαίτερη αυτή εκδήλωση της ΣΥ.Ν.Θ.Ε.ΣΗ..

Μπορεί επίσης να προτείνει στην Επιστημονική Επιτροπή ένα θέμα παρουσίασης που δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο αυτό και που ο/η ίδιος/α το θεωρεί σημαντικό.

Κάθε υποψήφιος/α εισηγητής/τρια χρειάζεται να συνοδεύει το θέμα επιλογής του/της με μια σύντομη περίληψη 150 λέξεων περίπου. Πρότυπο για το μέγεθος και τη μορφή είναι αναρτημένο εδώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Θα θέλαμε να επικεντρωθεί κάθε παρουσίαση στη μεθοδολογία των ιδεών και των προτάσεών της. Για το λόγο αυτό χρειάζεται να σκηνοθετήσει την παρουσίασή του/της ως ουσιαστικός/ή άνθρωπος της Τέχνης: σκηνοθέτης, ηθοποιός. Βασικός σκοπός είναι να μην κουράσει τους/τις συνέδρους και με τον τρόπο αυτό να προσελκύσει το ουσιαστικό ενδιαφέρον τους για να μεταδώσει τα σημαντικά του μηνύματα με τη συμμετοχή και των συνέδρων όπου αυτό είναι δυνατό.

Ενδεικτικά θέματα που προτείνονται προς το παρόν

ΦΙΝΑΛΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣημαντικές ημερομηνίες
Λήξη προθεσμίας υποβολής περιλήψεων (150 λέξεις χωρίς βιβλιογραφία) 20 Ιουλίου 2024
Λήξη προθεσμίας υποβολής τελικών εργασιών (μέχρι 5 σελίδες μαζί με τη βιβλιογραφία) 31 Αυγούστου 2024
Λήξη προθεσμίας εγγραφής συνέδρων 20 Ιουλίου 2024 (εμπρόθεσμη εγγραφή)
 31 Αυγούστου 2024 (εκπρόθεσμη εγγραφή)
Διεξαγωγή Συνεδρίου 7-8 Δεκεμβρίου 2024

Εγγραφή στο Συνέδριο